Mimari Tasarım

Mimari Tasarım

Müşterilerden gelen talep üzerine projenin gerçekleştirileceği arazinin incelenmesi ve verilerin toplanması, analizler  ile başlayan süreç, hazırlık ve etüd çalışmaları, konsept tasarımların oluşturulması, yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları, özel araştırma ve çalışmalar ile kütlesel ilişkiler, strüktür, fonksiyon ve estetik bileşenler bir araya getirilerek mimari tasarım çalışmaları ortaya konur.

Onaylanmış konsept ve ön projelere uygun olarak yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı bilgiler içeren, yapının inşa edilebilmesi için diğer tüm disiplinlerle koordinasyonları yapılan mimari uygulama projeleri hazırlanır.

Mimari Tasarım