Projelendirme Süreci

Projelendirme Süreci

1. MÜLAKAT VE İLK GÖRÜŞMELER
Çoğu zaman birkaç mimarla görüşülür, müşteri ve mimar birbirleriyle uyum içinde olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Bazen bir müşteri, kiminle iş ortaklığı yapmak istediğini bilir. Ve görüşme adımını atlarlar. Tipik olarak mimarların geçmişteki projelerden oluşan bir portföyü vardır ve süreç örnekleri incelenir.

2. BİLGİ TOPLAMA + DÖKÜMANTASYON
Müşteri hedefleri, ihtiyaçları ve gereksinimleri tartışılır. Mimarlar sahayı ziyaret edip mevcut koşulları gözden geçirir. Öncelikli olarak arsa ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler işverenden ya da belediyelerden temin edilir. Yapı sınırları, yüksekliği gibi temel veriler bu belgelerden ortaya çıkar. Bu belgeler genel olarak:

-İmar durumu

-Aplikasyon krokisi

-Kot-kesit belgesi

-Zemin etüt raporu

-Tapu belgesidir.

Mimarlar, bu bilgiler ışığında ne yapılacağını ve ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgileri işverene aktarır.

3. ŞEMATİK TASARIM VE FİZİBİLİTE
Mimarlar, 2. adımdaki bilgiler doğrultusunda ve tüm yönetmeliklerin incelenmesi ile ön tasarım ya da avan proje üretirler. Bu noktada incelenmesi gereken yönetmelikler imar, yangın, otopark, deprem, binalarda ısı, sığınak, enerji verimliliği gibi konulardır. Bu aşamada mimarlar masaya tasarım kavramları getirirler. Mimarlar, bu aşamada müşterinin tasarıma nasıl yaklaştığını keşfederler. Proje eğer bir konutsa işlevlerin genel konumları, grafiksel olarak diyagram şeklinde gösterilir ve grafiksel olarak temsil edilir. Grafikler, illüstrasyonlar ve eskizler sadece bu aşamadaki şemalardır. Pencere gibi özellikler şematik olarak eklenebilir veya hiç eklenmez. Alanlar arasındaki ilişkiler, saha koşulları, sirkülasyon, ışık çalışmaları ve basit planlar üretilir. Malzeme seçenekleri tartışma sürecinin bir parçası haline gelmeye başlamış ve genel proje için bir hedef bütçe oluşturulmuştur / onaylanmıştır. Bu adımda genellikle 2-3 toplantı yapılır. Müşteri, mimarlardan şematik seçeneklerle ilgili bilgi alır ve kararlar verilir. Genel bir tasarım stratejisi seçilmiştir.

4. TASARIM GELİŞTİRME
Kararlar alınmaya devam edildiğinde, mimarlar şematik çizimleri izin belgelerine dönüştürürler. Grafikler, diyagramlar bu aşamada gerçek mimariye doğru gelişir. Çizimler detaylarla  geliştirilir. Materyaller kararlaştırılır ve mimarlar bu kararlara istinaden projeyi detaylandırıp malzemelerin bir araya gelişlerini çözerler. Proje pencere açıklıkları, ara bölmeler ve kapı yerleri ile daha da tanımlanır. İnşaat, makine, elektrik mühendisleri gibi diğer danışmanların bilgileri mimari çizimler ile geliştirilmekte ve koordine edilmektedir. Malzeme, sabit mobilyalar, cihazlar, montaj detayları ve ilgili malzeme bilgileri için şartname projeye dahil edilmiştir. Tedarikçi ve üreticilerin detayları da incelenerek gerekenler çizimlere eklenir. Dış cephe tasarımları, malzeme ve detayları oluşturulur. Müşteri bu aşamada projeye daha detaylı olarak hakim olur.

Projelendirme Süreci